Identiteit, visie en doelstelling

Identiteit
Chr. Kinderopvang Luna wil merkbaar en zichtbaar haar christelijke identiteit uitdragen. Dit doen we door ons gedrag erop af te stemmen. We willen de kinderen bekendmaken met de God van de Bijbel. We bidden voor het eten, zingen christelijke liedjes en vieren de christelijke feestdagen. We willen de Bijbel als leidraad hanteren en Jezus' voorbeeld volgen.

Visie
Bij Chr. Kinderopvang Luna staat het kind te allen tijde centraal. We accepteren ieder kind onvoorwaardelijk en respecteren zijn achtergrond. We willen het kind een veilige en geborgen omgeving bieden, zodat het zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. We voelen ons verantwoordelijk om tegemoet te komen aan de verschillende behoeftes van ieder kind.

We maken hierbij onderscheid tussen primaire, veiligheids- en sociale behoeftes. De pedagogisch medewerkers werken vanuit hun hart, maar staan tegelijkertijd voor hun deskundigheid.

Doelstelling
Ons doel is de beste zorg bieden aan uw kostbaarste bezit. Dit doel wordt ondersteund door vier belangrijke pijlers:

  1. uitdragen van de christelijke identiteit
  2. veiligheid bieden
  3. tegemoet komen aan de basisbehoeften van ieder kind: relatie, competentie en autonomie
  4. volgen, begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind op de manier, die past bij de soort opvang
Nieuws Op zoek naar een leuke baan?