• Ouderportaal

Identiteit, visie en de 6 waarden van Luna

Identiteit
Chr. Kinderopvang Luna wil merkbaar en zichtbaar haar christelijke identiteit uitdragen. Dit doen we door ons gedrag erop af te stemmen. We willen de kinderen bekendmaken met de God van de Bijbel. We bidden voor het eten, zingen christelijke liedjes en vieren de christelijke feestdagen. We willen de Bijbel als leidraad hanteren en Jezus' voorbeeld volgen.

Visie
Bij Chr. Kinderopvang Luna staat het kind te allen tijde centraal. We accepteren ieder kind onvoorwaardelijk en respecteren zijn achtergrond. We willen het kind een veilige en geborgen omgeving bieden, zodat het zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. We voelen ons verantwoordelijk om tegemoet te komen aan de verschillende behoeftes van ieder kind.

We maken hierbij onderscheid tussen primaire, veiligheids- en sociale behoeftes. De pedagogisch medewerkers werken vanuit hun hart, maar staan tegelijkertijd voor hun deskundigheid.

De 6 waarden van Luna
Ons doel is de beste zorg bieden aan uw kostbaarste bezit. Dit doel wordt onderstreept door het werken vanuit onze 6 kernwaarden:

1. Samen; We werken voor en met elkaar, met als resultaat een positieve sfeer.

2. Open; We zijn open en eerlijk. We staan voor rechtvaardigheid. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

3. Trouw; We gaan net een stapje verder wat betreft omkijken naar anderen, rekening houden met omstandigheden van klanten. We zijn mens- en relatiegericht. We zijn betrouwbaar.

4. Eren; We eren de ander. Gaan respectvol met elkaar om. We zien elkaars waarde en spreken waardering naar elkaar uit.

5. Eerlijk; We kiezen voor waarheid. We gaan eerlijk met elkaar en anderen om.

6. Liefdevol; Liefde is één van de grootste kernwaardes van Luna. Dit ook vanuit onze christelijke identiteit. We hebben God lief boven alles en onze naaste als onszelf.

VACATURES Wij zijn op zoek naar jou!

Ben jij op zoek naar een uitdagende en veelzijdige baan als pedagogisch medewerker? Bekijk dan nu onze openstaande vacature.