• Ouderportaal

Vaccinatiebeleid

Algemeen

Ieder kind heeft recht op goede en verantwoorde kinderopvang. De dalende vaccinatiegraad in Nederland is een punt van zorg. De kinderopvang kan hier een ondersteunende rol bij spelen. Chr. Kinderopvang Luna adviseert ouders/verzorgers om hun kind te laten vaccineren, maar voelt niet de noodzaak om deze verplichting op te leggen als een voorwaarde om te mogen verblijven op Luna. Wij zullen dan ook geen kinderen weigeren die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Groepsimmuniteit

Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding. Het RIVM vertelt ons dat bijvoorbeeld de mazelen een van de meest besmettelijke ziektes is. Deze ziekte kan zich al verspreiden als meer dan 5% van de mensen niet immuun zijn. Als je een ziekte niet kunt krijgen kun je het ook niet overdragen op anderen. Dit noemen we groepsimmuniteit. Deze groepsimmuniteit beschermt jonge kinderen die nog niet gevaccineerd zijn.

Standpunt Chr. Kinderopvang Luna
Wij zien het als een van de belangrijkste taken om de veiligheid en gezondheid van alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd te waarborgen. Dit is de reden dat wij een vaccinatiegraad van 95% op al onze locaties aanhouden. Dit betekent dat we geen kinderen weigeren die niet gevaccineerd zijn maar wel een maximaal aantal kinderen per dag per locatie kunnen aannemen die niet gevaccineerd zijn.

Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers kiezen voor een afwijkend vaccinatieschema of een alternatieve manier van vaccineren. Wij zullen alleen de kinderen die het aanbevolen schema van het Rijksvaccinatieprogramma volgen, registreren als gevaccineerd. Alle andere vormen zullen wij beschouwen als niet-gevaccineerd, om zo de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen.

Om de vaccinatiegraad op onze locaties te kunnen waarborgen vragen wij aan ouders/verzorgers om ons te informeren over het wel of niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Zodat baby’s en andere risico groepen geen onnodig risico lopen. We zijn samen verantwoordelijke voor goede en gezonde kinderopvang.

Handelwijze bij vertoning symptomen

Als een kind gevaccineerd is, is de kans klein dat het kind een infectieziekte krijgt. Maar een vaccinatie betekent geen garantie. Om die reden worden alle kinderen nauwlettend in de gaten gehouden of zij symptomen van infectieziekten vertonen. Zodra een kind symptomen vertoont, raadplegen wij het protocol ‘Een ziek kind’ en handelen hiernaar.

Communicatie bij uitbraak van een infectieziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma

Bij uitbraak van een infectieziekte is een goede- en volledige communicatie conform het advies vanuit de GGD,naar ouders/verzorgers en het team van de desbetreffende locatie, van groot belang. Wij zullen dan ook altijd de inhoud van deze informatie afstemmen met de GGD.

Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma

Mocht u meer willen weten over het Rijksvaccinatieprogramma of over de infectieziekten dan verwijzen we u graag door naar de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/.