• Ouderweb

Peuteropvang

De peuteropvang binnen Chr. Kinderopvang Luna heet Peuterwijs. Dit is voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Er is een Peuterwijs op onze locatie aan De Grote Pekken en op onze locatie aan de Koninginnelaan.

Wij werken met combinaties van vaste dagdelen:
- maandagochtend en donderdagmiddag
- maandagmiddag en donderdagochtend
- dinsdagochtend en vrijdagmiddag
- dinsdagmiddag en vrijdagochtend

De pedagogisch medewerkers van Peuterwijs zijn VVE-gecertificeerd, waardoor ook kinderen met een VVE-indicatie kunnen worden geplaatst. Deze kinderen komen vier dagdelen per week.

De tijden van de peuteropvang zijn:
- ochtend: 8.30 tot 11.30 uur
- middag: 13.15 tot 15.15 uur

Het is mogelijk om uw kind aan te melden voor een plekje op Peuterwijs wanneer uw kind 1,5 jaar of ouder is.

Een peuteropvangdag bij Luna

De kinderen worden op een positieve wijze begroet bij binnenkomst. Ouders mogen even met hun kind samen gebruik maken van de beschikbare spelmaterialen tijdens de inloop. Zo kunnen de kinderen in alle rust afscheid nemen van hun ouder/verzorger. Na de inloop begint het kringmoment. Tijdens dit moment wordt er gebeden, een Bijbelverhaal verteld, gezongen en wordt er gelegenheid geboden aan de kinderen om iets te vertellen. In de ochtend gaan de kinderen daarna eten en drinken en worden er eventuele feestjes gevierd. In de middag is er geen eet- en drinkmoment. Daarna is er tijd voor een 'Puk-activiteit'. Dit is een activiteit, die hoort bij het thema van dat moment. Hiervoor maken wij gebruik van het programma 'Uk en Puk'. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Het kan variëren van een knutselwerkje tot een beweegactiviteit. We reserveren ieder dagdeel een moment om buiten te spelen of binnen verder gegaan met activiteiten of vrij spel. De dag wordt afgesloten in de kring. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar buiten gebracht waar de ouders/verzorgers hen opwachten.