• Ouderportaal

Oudercommissie

De oudercommissie van Chr. Kinderopvang Luna bestaat uit een aantal ouders/ verzorgers vanuit de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en Peuterwijs. Zij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van de kinderen die op de betreffende locaties worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Een oudercommissie adviseert de kinderopvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de kinderopvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Chr. Kinderopvang Luna ziet kinderopvang als meer dan enkel een zakelijke overeenkomst tussen opvang en ouders/verzorgers. Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze oudercommissie. Wilt u ook invloed hebben op het beleid en de kwaliteit van Luna, de belangen behartigen van ouders/verzorgers en meewerken aan de samenwerking tussen ouders/verzorgers en Chr. Kinderopvang Luna? Komt u gerust op naar een oudercommissie bijeenkomst; u bent welkom! Een oudercommissie bijeenkomst vind eens per kwartaal plaats.

Mocht u vragen hebben over de oudercommissie, dan zijn zij te bereiken via; oc@kinderopvangluna.nl

Oudercommissie-2

Add content here for bottom