• Ouderweb

Dagopvang

We vinden het belangrijk om voor de allerkleinste kinderen het ritme voort te zetten, dat ze thuis gewend zijn. We willen ze de rust en geborgenheid geven, die ze nodig hebben. Daarnaast geven we alle kinderen de ruimte om te ontdekken en zich te ontwikkelen. We werken met een vast dagritme, waar we op anticiperen wanneer dat nodig is. Ook werken we met thema's vanuit het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk en Puk. Vanuit deze thema's bieden we verschillende activiteiten aan, waardoor de kinderen zich op verschillende gebieden spelenderwijs ontwikkelen.


We werken met een voedingsbeleid, dat is samengesteld door een diëtiste. Het is voor ons van groot belang om kinderen gezonde voeding aan te bieden. Ook dit draagt tenslotte bij aan een optimale ontwikkeling. Kinderen tot 1 jaar geven we, wanneer ouders dat willen, een warme maaltijd. Voor kinderen ouder dan een jaar vinden wij het van groot belang, dat de kinderen deze maaltijd thuis nuttigen.

Een dag bij Luna

Een dag bij Luna ziet er globaal als volgt uit:

07.30 tot 09.00 uur Kinderen worden door hun ouders/verzorgers gebracht
09.30 uur Tafelmoment
11.30 uur Lunch
12.00 uur Middagslaapje en/of spel
15.00 uur Tafelmoment
16.30 uur Tafelmoment
16.30 uur tot 18.30 uur Kinderen worden door hun ouders/verzorgers opgehaald

Met dit dagritme gaan we flexibel om. Het is voor ons een leidraad.