• Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Een vraag die veel ouders zichzelf zullen stellen: "Mijn kind gaat naar school, maar mijn werktijden en de schooltijden van mijn kind kan ik niet combineren... wat nu?" Wat dan uitkomst biedt, is een plek waar je kind zich prettig voelt, speelkameraadjes heeft, uitdaging vindt en rust en ruimte heeft om zich te kunnen ontspannen.

Voor buitenschoolse opvang bieden wij drie mogelijkheden:
- naschoolse opvang; kinderen worden na iedere schooldag opgevangen

- voor- en naschoolse opvang; kinderen worden ook voor schooltijd opgevangen. Kinderen die eerder dan half acht worden gebracht, krijgen een ontbijt aangeboden. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht. Na schooltijd worden de kinderen opnieuw opgevangen.

- vakantieopvang; tijdens schoolvakanties (9 weken per jaar, in de zomervakantie is Chr. Kinderopvang Luna drie weken gesloten) en bij studiedagen van de basisschool (bij minimaal 4 aanvragen) worden kinderen door de bso van Luna opvangen.

Een buitenschoolse dag bij Luna

We wachten tot alle kinderen uit school zijn gekomen. Daarna gaan we aan tafel en eten fruit en drinken thee of limonade. Daarna mogen kinderen zelf kiezen wat zij gaan doen. We bieden meerdere activiteiten aan, maar er mag ook vrij gespeeld worden. Voor alles geldt: je mag meedoen, maar het hoeft niet. Omdat het belangrijk is voor de gezondheid van de kinderen, proberen we iedere dag ook naar buiten te gaan. Aan het einde van de middag is er weer een gezamenlijk tafelmoment.

Elke maand werken we met een nieuw thema, dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.