• Ouderportaal

Opvangvormen

Chr. Kinderopvang Luna biedt meerdere opvangvormen: de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, de peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze buitenschoolse opvang is onder te verdelen in voorschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang.

Aanmelden voor onze opvang kan door middel van het invullen van het betreffende aanmeldformulier op deze website. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u uiteraard ook altijd contact met ons opnemen per mail of telefonisch.

Aanmelden voor de buitenschoolse opvang is mogelijk wanneer uw kind 30 maanden of ouder is. Wanneer kinderen al geplaatst zijn op onze dagopvang of peuteropvang, loopt de plaatsing niet automatisch door in plaatsing voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor moet u uw kind dus apart aanmelden.

Aanmelden voor peuteropvang is mogelijk wanneer uw kind 18 maanden is en uiterlijk een jaar voor gewenste startdatum.

Luna biedt 49 weken per jaar opvang. In de zomervakantie is Luna 3 weken gesloten (vaak gerelateerd aan de bouwvak). Daarnaast is Luna gesloten op nationale feestdagen, de dag na Hemelvaartsdag en tijdens de halfjaarlijkse studiedagen voor de medewerkers van Luna.


Welke opvang bieden wij

Chr. Kinderopvang Luna biedt de volgende opvangvormen: dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen met een VVE indicatie van 2,5 tot 4 jaar. En buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze buitenschoolse opvang is onder te verdelen in voorschoolse, naschoolse opvang en vakantieopvang.

Dagopvang wordt aangeboden op onze locaties aan de Stationssingel, De Grote Pekken en het Spiesheem. Peuteropvang kunt u vinden in het Ontmoetingshuis in Veenendaal- Oost en aan de Koninginnelaan. Naschoolse opvangen bieden we aan op de Rehobothschool aan de Koninginnelaan, op onze locatie in het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost, op onze locatie aan De Grote Pekken en in het gebouw van basisschool Het Baken aan De Reede. Voorschoolse opvang wordt alleen nog aangeboden aan kinderen van de Rehobothschool en de scholen die gevestigd zijn in het Ontmoetingshuis.