• Ouderweb

Locatie stationssingel

Onze locatie aan de Stationssingel was onze eerste locatie. Hier bieden we al ruim 13 jaar dagopvang vanuit twee gezellige huiskamers. Met veel zorg bieden pedagogisch medewerkers de zorg, die de kinderen nodig hebben. Zij kijken hierbij goed naar de behoeftes van ieder kind. Bovendien stimuleren ze hen om ook zorg voor elkaar te dragen. Spelenderwijs, zodat zij op jonge leeftijd al leren zorgen voor elkaar. Door de centrale ligging van deze locatie is het mogelijk om af en toe met de kinderen een bezoek te brengen aan de weekmarkt of het winkelcentrum.

Oudercommissie

Iedere locatie van Chr. kinderopvang Luna heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van ouders zo goed mogelijk te behartigen en de directie van Chr. kinderopvang Luna te adviseren ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit. De oudercommissie kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, prijzen van de opvang, openingstijden en klachtenregeling.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij die altijd eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de directie. Wanneer de vraag daarna nog onvoldoende beantwoord is, kunnen ouder/verzorgers per mail contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie is te bereiken via oc@kinderopvangluna.nl