• Ouderportaal

Locatie De Grote Pekken

In het gebouw aan De Grote Pekken bieden wij dagopvang, naschoolse opvang en vakantie-opvang. Met veel zorg bieden pedagogisch medewerkers de zorg, die de kinderen nodig hebben. Zij kijken hierbij goed naar de behoeftes van ieder kind.

Voor de dagopvang hebben we drie sfeervolle huiskamers; Aqua, Terra en Sola. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het VVE-programma Uk & Puk. Dit is een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van kinderen en hen op deze manier voor te bereiden op het basisonderwijs.

We hebben een heerlijke ruimte voor onze naschoolse en vakantie-opvang, met aangrenzend 2 buitenspeelruimtes.