• Ouderweb

Locatie de grote Pekken

In het gebouw aan De Grote Pekken bieden wij dagopvang, peuteropvang, naschoolse opvang en vakantie-opvang.

Voor de dagopvang hebben we drie sfeervolle huiskamers; Aqua, Terra en Sola.

We hebben een heerlijke ruimte voor onze naschoolse en vakantie-opvang.

Ook Peuterwijs is aan De Grote Pekken te vinden. Peuters kunnen hier twee tot vier dagdelen per week in een aantrekkelijke ruimte lekker spelen.

Oudercommissie

Iedere locatie van Chr. kinderopvang Luna heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van ouders zo goed mogelijk te behartigen en de directie van Chr. kinderopvang Luna te adviseren ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit. De oudercommissie kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, prijzen van de opvang, openingstijden en klachtenregeling.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij die altijd eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de directie. Wanneer de vraag daarna nog onvoldoende beantwoord is, kunnen ouder/verzorgers per mail contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie is te bereiken via oc@kinderopvangluna.nl