• Ouderweb

Locatie Rehoboth

Aan de Koninginnelaan vindt u Peuterwijs en BSO-locatie Rehoboth. Peuterwijs is onze nieuwe peuteropvang, waar we peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden op een speelse manier voorbereiden op het basisonderwijs. Wij doen dit aan de hand van het VVE-programma Uk & Puk.

Oudercommissie

Iedere locatie van Chr. kinderopvang Luna heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van ouders zo goed mogelijk te behartigen en de directie van Chr. kinderopvang Luna te adviseren ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit. De oudercommissie kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, prijzen van de opvang, openingstijden en klachtenregeling.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij die altijd eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de directie. Wanneer de vraag daarna nog onvoldoende beantwoord is, kunnen ouder/verzorgers per mail contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie is te bereiken via oc@kinderopvangluna.nl