• Ouderportaal

Locatie Oost

In Veenendaal Oost zijn wij te vinden in het Ontmoetingshuis. Hier bieden wij vanuit twee sfeervolle huiskamers dagopvang aan. Tevens hebben wij een gezellige groepsruimte voor peuterwijs en twee groepsruimtes voor buitenschoolse en vakantie-opvang. We beschikken over een eigen buitenruimte en maken regelmatig gebruik van de gemeenschappelijke buitenruimte en de gymzaal. Met veel zorg bieden pedagogisch medewerkers de zorg, die de kinderen nodig hebben. Zij kijken hierbij goed naar de behoeftes van ieder kind.

Peuterwijs is onze peuteropvang, waar we peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden opvang bieden. Onze pedagogisch medewerkers van de dagopvang en Peuterwijs zijn getraind in het VVE-programma Uk & Puk. Dit is een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van kinderen en hen op deze manier voor te bereiden op het basisonderwijs.