• Ouderweb

Locatie Oost

In Veenendaal Oost zijn wij te vinden in het Ontmoetingshuis. Hier hebben wij een ruimte voor dagopvang en een ruimte voor buitenschoolse en vakantie-opvang. We beschikken over een eigen buitenruimte en maken regelmatig gebruik van de gemeenschappelijke buitenruimte en de gymzaal.

Onlangs is het Ontmoetingshuis uitgebreid. Hierdoor heeft Luna er een huiskamer bij gekregen. De huiskamers 'Rosa' en 'Mint' stralen veel rust en gezelligheid uit. Een heerlijk plek voor kinderen om te spelen.

Oudercommissie

Iedere locatie van Chr. kinderopvang Luna heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van ouders zo goed mogelijk te behartigen en de directie van Chr. kinderopvang Luna te adviseren ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit. De oudercommissie kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, prijzen van de opvang, openingstijden en klachtenregeling.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij die altijd eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de directie. Wanneer de vraag daarna nog onvoldoende beantwoord is, kunnen ouder/verzorgers per mail contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie is te bereiken via oc@kinderopvangluna.nl