• Ouderweb

Locatie Het Baken

Voor de kinderen van basisschool Het Baken I en II en van basisschool De Vuurvlinder bieden wij buitenschoolse opvang in het schoolgebouw van Het Baken, locatie De Reede. In dit gebouw heeft kinderopvang Luna een prachtige bso-ruimte en maakt gebruik van de aangrenzende buitenruimte.

De kinderen van deze basisscholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van vakantieopvang. Zij worden dan ondergebracht op een van onze andere locaties.

Oudercommissie

Iedere locatie van Chr. kinderopvang Luna heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van ouders zo goed mogelijk te behartigen en de directie van Chr. kinderopvang Luna te adviseren ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit. De oudercommissie kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, prijzen van de opvang, openingstijden en klachtenregeling.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij die altijd eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de directie. Wanneer de vraag daarna nog onvoldoende beantwoord is, kunnen ouder/verzorgers per mail contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie is te bereiken via oc@kinderopvangluna.nl