Locatie Het Baken

Voor de kinderen van basisschool Het Baken I en II en van basisschool De Vuurvlinder bieden wij buitenschoolse opvang in het schoolgebouw van Het Baken, locatie De Reede. In dit gebouw heeft kinderopvang Luna een prachtige bso-ruimte en maakt gebruik van de aangrenzende buitenruimte.

De kinderen van deze basisscholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van vakantieopvang. Zij worden dan ondergebracht op een van onze andere locaties.