• Ouderportaal

Gebedsteam

Waarom samen bidden? Een mooi voorbeeld hiervan is een kabel. Een kabel bestaat uit losse draden. Afzonderlijk hebben de draden niet zo veel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht tot een geheel kan zo’n kabel heel sterk worden.

Het gebed is binnen onze kinderopvangorganisatie een belangrijk onderdeel van de manier waarop we samen willen geloven. We leren kinderen dat God een relatie met ons wil en dat we tot Hem mogen bidden.

Gebed zorgt voor betrokkenheid, zorg dragen, meeleven met elkaar en vooral het erkennen dat we in die zorg afhankelijk zijn van onze Hemelse Vader. Wij geloven dat we zonder Gods hulp niets kunnen. Daarom is het gebed heel belangrijk. Tijdens het gebedsmoment wordt er gebeden voor onze kinderopvangorganisatie, de medewerkers, de kinderen en ouders/verzorgers maar ook kan er gebeden worden voor specifieke onderwerpen of situaties. Daarnaast hebben we ook veel om voor te danken! Via onze digitale gebedsbus kunnen medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers (anoniem) gebedspunten inbrengen. We ervaren het als bijzonder om de gebeden van de kinderen en het team bij God neer te leggen.

De gebedsgroep komt elke laatste donderdag van de maand, om 13.00 uur bij elkaar op locatie samen. Afhankelijk van de gebedspunten zal de groep drie kwartier tot een uur bij elkaar zijn.

Ook wanneer ouders/verzorgers mee willen bidden of bij deze groep aanwezig willen zijn, dan worden zij van harte uitgenodigd. Ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden ben je welkom, want ook jouw aanwezigheid stellen we op prijs!

stars stars stars stars wolk_smile ster
Gebedsbus