• Ouderportaal

Aanmelden buitenschoolse opvang

wolk wolk wolk wolk_smile wolk_smile wolk_smile ster stars stars stars stars stars stars stars stars stars wolk ster wolk
Aanmelden buitenschoolse opvang
Let op! De kindplaatsen op de BSO locaties aan de Koninginnelaan en Spiesheem zijn geliefd en hierdoor zeer schaars. We hebben dan ook te maken met een wachtlijst op diverse dagen.
1. Kind
2. Plaatsing
3. Eerste verzorger
4. Tweede verzorger
Om er zeker van te zijn dat de aanmeldingen goed verlopen en dit formulier alleen voor aanmeldingen van kinderen wordt gebruikt, vragen we u het onderstaande hokje aan te vinken.
* Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aanderden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy statement.